Synopsis

Bencil, içlerinde kendilerine düşman bir başka ben taşıyanların çatışmasını konu alıyor. Sigmund Freud’un psikanalizin “yapısal kuram”ı olarak adlandırılan Ego ve İd kitabında bahsettiği zihinsel yapıları karakterize ederek bir hikaye ortaya çıkardık. Freud’a göre yapısal kuram, zihni üç birim ya da “yapıya” böler: İd, ego, süper ego. Bilinçdışı, id, biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için insanlığın en ilkel isteklerinden oluşur. Superego (o da biliçdışı), sosyal açıdan uyarılmış vicdanları içerir ve tinsel ve etik yasaklamaları ile ide karşı koyar. Genellikle bilinçli ego, ikisi arasındaki arabulucu işlevini görür. Bilinç ve bilinçdışı olarak farklı bakış açıları ve farklı seviyelere sahip olan Freud’un zihin kavramı, insanın doğasını anlamada fazlasıyla ileri düzeyde olduğu halde, modelinin bazı yönleri şiddetli eleştirilere maruz kalmıştır. Bu eleştirilere de hikayenin belirli yerlerinde simgesel olarak yer verdik. 

         

Bencil’de hayatta sıkça karşımıza çıkan spesifik karar anlarında yaşadığımız saniyelik çatışmanın derinlemesine incelemesini Freud’un yapısal kuramına göre yansıtmaya çalışacağız. Bencil’i tür olarak psikolojik ve gerilim diye tanımlayabiliriz ayrıca güçlü sinematografisi, farklı çekim teknikleri ve görsel efektleri ile günümüzdeki görsel doygunluk ihtiyacını karşılamayı da hedefliyoruz.


Zaman
          2016 yılında orta metraj olarak senaryosunu yazdığmız Bencil’i, dönemin maddi imkansızlıkları sebebiyle kısa metraj ya da teaser olarak adlandırabileceğimiz şekilde hayata geçirdik. Kitlesel fonlama sayesinde insanların başkalarının hayallerine destek ve ortak olabilme imkanının arttığı ve yaygınlaştığı bu dönemde bizde 3 yıl önce senaryosunu yazdığımız Bencil’i sizden gelecek destekler sayesinde istediğimiz kalite ve formatta hayata geçirebileceğimizi düşündük.

2016 yılında çektiğimiz kısa versiyonu bir çok yerel film festivalinde gösterimlere girmiş ve derece kazanmıştır. 2018 yılında ise 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde gösterime girdi.

2019 Ağustos ayı içerisinde çekimlerine başlamak istediğimiz Bencil’in çekimleri tahminen 5 hafta sürecektir.
Eylül ayı içerisinde kurgu ve diğer post prodüksiyon işlemlerini tamamlandıktan sonra önemli uluslararası festivallere katılım sağlamak istiyoruz.